Evomatic

Vår första produktion till Evomatic. De tre cellerna hanterar wellmaterial på ett stort svenskt indutriföretag och är en del av en större produktionskedja.

www.evomatic.se

15 juli 2016

Om produktionen

Kamera: RED Scarlet
Min roll: Fotograf. Klippning med Johan.
Producerad av: Cinematik