Affärsverken

På uppdrag av Lennandia Advertising ansvarade vi för filmfotot under inspelningen av tre reklamfilmer till Affärsverken. Filmningen ägde rum i början av 2016 och de färdiga filmerna rullade sedan på SF Bio i Karlskrona under året.

Titta på "Hipsters"
Titta på "Routern"
Titta på "Pitchen"

www.lennandia.com
www.affarsverken.se

6 oktober 2016

Om produktionen

Kamera: RED Scarlet
Min roll: Fotograf
Producerad av: Lennandia
Bakom kulisserna: Flickr